Основни настройки на сайта
Сайтът е активенФункционалността на тази настройка служи за спиране на достъпа на клиентите до сайта. Ползва се когато сайта е в пр...