Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с PlumTex, „Плъмтекс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Доставчикът запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://www.plumtex.com/bg/page/usloviya-za-polzvane

Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: [email protected]

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: "Плъмтекс" ЕООД;

Седалище и адрес на управление: гр. Троян 5600, ул. Христо Ботев 39;

ЕИК: 204520744;

3.Закон за защита на личните данни.

3.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни- гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: [email protected], [email protected];

4.Политика за използване на бисквитки (cookies)

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, "Плъмтекс" ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уеб сайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на уеб сайта.

"Плъмтекс" ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.

Настоящата „декларация за конфиденциалност„ и „политика за плащания и гаранции„ са неразделна част от Общите условия на PlumTex.